SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter P.
Papiery wartościowe
Dokumenty, których posiadanie powiązane jest z nabyciem określonego prawa majątkowego. Do najczęściej spotykanych papierów wartościowych nalezą akcje, obligacje, weksle, banknoty, czeki oraz bony skarbowe. Emitowane przez przedsiębiorstwa są narzędziem finansowania ich bieżącej działalności, szczególnie działań inwestycyjnych.

Parabank
Podmiot prowadzący działalność charakterystyczną dla banków w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe. Działalność instytucji parabankowych uzupełnia system banków komercyjnych i spółdzielczych. We współczesnym systemie finansowym, poza bankami ? objętymi regulacjami prawnymi, nadzorem finansowym, gwarancjami depozytów ? tworzącymi sektor bankowy, można wyróżnić równoległy system bankowy (ang. shadow banking) obejmujący instytucje finansowe wykonujące czynności substytucyjne do czynności bankowych, ale nie podlegające specyficznym dla banków regulacjom prawnym, nadzorowi finansowemu oraz systemowi gwarantowania depozytów ? tego typu instytucje określa się mianem parabanków.

Pranie pieniędzy
Działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. W większości przypadków dotyczy to przestępczości narkotykowej, terroryzmu lub innych ciężkich działań karalnych. Najbardziej znaną metodą tego procederu jest zawyżanie przychodów z legalnej działalności, której dokładne rozmiary są trudne do skontrolowania, w szczególności drobnej działalności usługowej. Pralnie odzieży są klasycznym przykładem tego typu działalności. Stąd też wzięła się nazwa tego procederu.