SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter G.
Giełda papierów wartościowych
Miejsce zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi np. akacjami czy obligacjami. W Polsce od 16 kwietnia 1991 roku funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która od 9 listopada 2010 r. jest spółką notowaną na GPW, będąca obecnie największą giełdą Europy Środkowo ? Wschodniej.

Gwarancja depozytów
Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje zwrot środków pieniężnych deponentów, których wartość nie przekracza w przeliczeniu na złote 100 tysięcy euro. Gwarancja ta udzielana jest na wypadek zawieszenia działalności banku lub jego upadłości i dotyczy depozytów zlotowych i walutowych osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną oraz szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo ? pożyczkowych. W przypadku SKOK wartość gwarancji depozytów wszystkich członków, ustanowiona przez TUW SKOK, także stanowi równowartość 100.000 euro i jest gwarancją zwrotu 100% depozytów do tej wysokości.