SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter B.
Bank centralny
Instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego oraz prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa. W praktyce gospodarczej wyróżnia się dwa modele relacji banku centralnego i państwa: bank centralny niezależny od państwa (samodzielnie ustalający cele i dobierający narzędzia) oraz bank centralny zależny od państwa (rządu). W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.

Bank inwestycyjny
Bank specjalizujący się w gwarantowaniu emisji papierów wartościowych, obrocie papierami inwestycyjnymi oraz inwestowaniu. Usługi banków inwestycyjnych obejmują przykładowo pośrednictwo pomiędzy emitentami papierów wartościowych a inwestorami, udzielanie gwarancji, obsługę transakcji fuzji i przejęć, zarządzanie aktywami, obsługę i doradztwo przy restrukturyzacjach przedsiębiorstw, czy też doradztwo finansowe dla dużych klientów instytucjonalnych. W przeciwieństwie do banków depozytowo-kredytowych, bank inwestycyjny nie zbiera depozytów od ludności i podmiotów gospodarczych. Nawet jeśli posiada sieć oddziałów, to wśród produktów bankowych nie ma rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych czy lokat terminowych. Klientami banków inwestycyjnych są najczęściej duże przedsiębiorstwa, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe oraz inne podmioty i instytucje rynku finansowego. Inwestycje dokonywane za pośrednictwem banków inwestycyjnych charakteryzują się z reguły wysoką stopą zwrotu oraz wysokim ryzykiem. Najbardziej znane banki inwestycyjne to Barclays, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Lazard, Morgan Stanley, Salomon Brothers, UBS.

Bańka spekulacyjna
Samonapędzający się proces niezrównoważonego wzrostu cen dóbr na rynku. Często związany z ?nadaktywnością rynkową", która ma charakter przejściowy. Po okresie stosunkowo szybkiego wzrostu cen dóbr następuje gwałtowny ich spadek, często nazywany ?pęknięciem bańki" (krachem), co najczęściej związane jest z radykalnym spadkiem wartości zasobów wielu inwestorów. Bańka spekulacyjna określana jest też jako ?bańka cenowa", ?bąbel spekulacyjny", ?balon spekulacyjny", ?mania spekulacyjna". Pojawienie się faz boomu i krachu związane jest ze znanym w teorii systemów mechanizmem dodatniego sprzężenia zwrotnego (tzw. efektem kuli śnieżnej), który w przeciwieństwie do ujemnego sprzężenie zwrotnego, stabilizującego wartość na pewnym poziomie (czyli utrzymującego stabilny stan równowagi), powoduje gwałtowny wzrost (lub spadek) tej wartości.

Bessa
Przeciwieństwo hossy, czyli rynek niedźwiedzia, hasło będące na giełdzie odzwierciedleniem długotrwałego okresu obfitującego w spadki kursów giełdowych.