SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter H.
Hipoteczny list zastawny
Dłużny papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany przez banki hipoteczne, którego podstawą emisji jest wierzytelność zabezpieczona hipoteką. W liście zastawnym banki hipoteczne zobowiązują się do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych, takich jak wypłata odsetek i wykup listów zastawnych.

Hossa
Przeciwieństwo bessy, czyli rynek byka, hasło będące na giełdzie odzwierciedleniem długotrwałego okresu obfitującego we wzrosty kursów giełdowych.