SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter W.
Weksel
Papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony. Weksel ?in blanco? posiada jedynie podpis wystawcy i jest równoznaczny z możliwością dowolnego kształtowania jego treści, zarówno co do wielkości, jak i terminu wypłaty zobowiązania.