SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter I.
In blanco
Niewypisany dokument opatrzny podpisem. Tę formę sporządzenia dokumentu stosuje się najczęściej w przypadku weksli stanowiących zabezpieczenie w przypadku np. umów kredytowych. Strony za pomocą deklaracji wekslowej uzgadniają warunki i sposób w jaki weksel może być wypełniony przez podmiot wskazany w wekslu (remitenta).

Instrument pochodny
Instrument którego wartość wynika z wartości innego dobra. Tym dobrem mogą być surowce, ale także akcje, waluty, a nawet indeksy i wskaźniki ekonomiczne.